Uprzejmie informujemy, że z dniem 08.03.2024 r. SP7 Łowicz posiada nowy adres e-mail: sekretariat@sp7lowicz.pl. Prosimy o aktualizację naszego adresu w Państwa skrzynce kontaktowej.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:

  • Priorytet 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

W 2015 roku nasza szkoła złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej i w 2016 r. otrzymała kwotę 12.000 zł przy wkładzie własnym 3.000 zł. Zatem łączna wartość zakupu książek do naszej biblioteki wynosi 15.000 zł.

Uczniowie samodzielnie oraz przy pomocy nauczycieli dokonali wyboru książek, które chcieliby znaleźć na półkach w swojej bibliotece. Listy z tytułami książek zostały zaakceptowane przez: Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz skonsultowane w Bibliotece Pedagogicznej i Bibliotece Miejskiej.
Nowości w bibliotece należy się spodziewać z końcem roku kalendarzowego.

Realizacji założeń Programu będą towarzyszyć działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły. Oto ich propozycje:

1. Książki w słowach i obrazach - zajęcia promujące nowości wydawnicze zakupione do biblioteki szkolnej. Podczas spotkań młodzi czytelnicy poznają treści wybranej literatury, uczestniczą w warsztatach pisania recenzji książki, wykonują ilustracje do książek. W efekcie ich pracy powstaje wystawa plakatów reklamujących zakupione książki do biblioteki.
2. Kawiarenka Literacka - cykl spotkań o ustalonej częstotliwości i tematyce promujących zakupione książki, które ułatwiają realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej. Podczas spotkań uczniowie czytają książki, oglądają filmy, uczestniczą w zabawach, degustują przygotowane menu nawiązujące do tematu spotkania i książki, np. "Charlie i fabryka czekolady".
3. Otul się książkami - spędź jesień w bibliotece szkolnej- akcja czytelnicza, której celem jest zachęcanie do regularnego korzystania z oferty biblioteki szkolnej. Podczas spotkań uczestnicy poznają różne gatunki literackie, śpiewają, recytują, oglądają filmy, tworzą prace plastyczne, uczestniczą w zajęciach z pedagogiki zabawy. Działania mają na celu wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie twórczych postaw.
4. Zima z książką - akcja czytelnicza mająca na celu zachęcanie czytelników
do wypożyczania książek na okres świąt, ferii zimowych. Akcja ma popularyzować regularne czytanie wśród użytkowników biblioteki szkolnej.
5. Urodziny Kubusia Puchatka - zajęcia z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci. Podczas spotkań młodsi uczniowie słuchają lektury, którą czytają chłopcy ze starszych klas. Poznają genezę powstania utworu, uczestniczą w grach i zabawach, w których głównymi bohaterami są Kubuś Puchatek i jego przyjaciele, degustują różne rodzaje miodów.
6. Młodzież czyta dzieciom - akcja czytelnicza w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczniowie starszych klas przedstawiają najmłodszym kolegom bajki z podziałem na role. Wykonują rekwizyty do czytanych bajek, tworzą dekoracje. Działania mają na celu wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie twórczych postaw.
7. Wakacje z książką, czyli otwarcie letniej czytelni - piknik mająca na celu zachęcenie czytelnika do wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej na okres wakacji.
8. Z książką w tle - spotkania autorskie z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej mające na celu promowanie literatury dla dzieci i młodzieży.

Zaplanowano też działania wskazujące na współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną i pedagogiczną. Wśród propozycji są:
1. Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci - warsztaty dla rodziców zorganizowane przy współpracy z biblioteką pedagogiczną/ publiczną mające
na celu uświadomienie dlaczego warto czytać dzieciom książki.
2. Tydzień Bibliotek - akcja organizowana w maju, promująca czytelnictwo i biblioteki. Ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Podczas akcji organizowanej przy współpracy z biblioteką publiczną odbędą się spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, konkursy, quizy, wystawy itp.
3. Poznajemy Sienkiewicza - konkurs czytelniczy przy współpracy z biblioteką publiczną, którego celem będzie promowanie czytelnictwa oraz kształtowanie właściwych postaw czytelniczych na przykładzie wybranych bohaterów książek Sienkiewicza.

Data dodania: 2018-05-28 13:15:55
Data edycji: 2020-04-08 19:52:22
Ilość wyświetleń: 1529

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej