Uprzejmie informujemy, że z dniem 08.03.2024 r. SP7 Łowicz posiada nowy adres e-mail: sekretariat@sp7lowicz.pl. Prosimy o aktualizację naszego adresu w Państwa skrzynce kontaktowej.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Opracowanie:

Maria Wojtylak,

Ewa Stępniewska,

Piotr Wysocki.

 

1993

 • Przedsiębiorstwo Budowlane "Krupiński" Sp. z o.o. z Płocka rozpoczęło budowę Szkoły Podstawowej nr 7 na os. Bratkowice 16a w Łowiczu.
 • Z dniem 1 czerwca stanowisko dyrektora szkoły zostało powierzone w drodze konkursu Marii Wojtylak; sprawuje je nadal.
 • 1 września miała miejsce inauguracja roku szkolnego z udziałem Wiceminister Edukacji Narodowej Anny Urbanowicz. Naukę w szkole rozpoczęło 275 uczniów w 11 oddziałach. Nie utworzono klasy VIII. Szkoła zatrudniała 20 nauczycieli, z których do chwili obecnej pracują: Izabela Anyszka, Joanna Czajka, Iwona Janocha, Anna Kowalczyk, Aleksandra Mika, Stefan Staszewski, Ewa Stępniewska i Barbara Wojda.
 • Powołany został pierwszy samorząd uczniowski z opiekunem Iwoną Janochą.
 • W grudniu został ogłoszony konkurs "Moja izba lekcyjna - moim drugim domem".
 • W pierwszej wigilii w szkole uczestniczyli: proboszcz parafii Dobrego Pasterza ks. Wiesław Wronka, burmistrz Łowicza Władysław Durka i jego zastępca Adam Urbanek.

 

1994

 • Uczniowie każdej z klas wykonali "marzannę" i wyruszyli z nią na poszukiwanie wiosny.
 • Oddana została do użytku sala gimnastyczna.
 • Aktorzy Jan i Halina Machulscy odwiedzili szkołę na zakończenie kursu dramy dla nauczycieli szkół.

 

1995

 • Jego Ekscelencja Biskup Łowicki Alojzy Orszulik dokonał poświęcenia szkoły.
 • Z dniem 1 września pod kierunkiem Instytutu Badań Edukacyjnych
  i profesor Danuty Cichy rozpoczęto w szkole innowację na kanwie ekologii, obejmującą kształcenie wszystkich uczniów.
 • Ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej "Zielone Echo Siódemki";
  w następnych latach "Szkolne Pogaduszki" i "Nowinki Integracyjnej rodzinki".
 • Szkoła pozyskała fundusze na środki dydaktyczne z Ambasady Brytyjskiej; z tej okazji odwiedziła nas  attache ambasady Patrycja O’Donell.

 

1996

 • Szkoła została zakwalifikowana do realizacji programu „Przedsiębiorczość”; koordynator: Agnieszka Czarnota, następnie Zbigniew Łaziński.
 • Szkoła otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup mikroskopowego zestawu telewizji kolorowej.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 100 książek i serię kaset.
 • W szkole zorganizowano Pierwszy Turniej Ekologiczny.

 

1997

 • Na spotkaniu młodych przedsiębiorców w Łodzi „Idea’97” prace uczniów szkoły zdobyły I miejsce.
 • Z inicjatywy Rady Rodziców zorganizowano pierwszy bal karnawałowy pod nazwą „Bal w trampkach”. Dochód z balu przeznaczono na urządzenie boiska szkolnego. Uroczyste otwarcie boiska nastąpiło w Dzień Dziecka. W następnych latach odbyły się kolejne bale, za każdym razem na szczytny cel.
 • Uczniowie Michał Trzoska i Marcel Lichman zostali laureatami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur", opiekun Anna Kowalczyk.

 

1998

 • Powstała pierwsza klasa integracyjna. Program autorski do nauczania opracowały: Marta Szram i Maria Wojtylak; w następnych latach klasy integracyjne z programem autorskim prowadziły: Aleksandra Mika i Joanna Czajka.
 • Pojawiła się zapowiedź wizyty Ojca Świętego; szkołę odwiedził biskup Roberto Tucci - organizator papieskiej pielgrzymki z ramienia Watykanu.
 • Uczennica Karolina Czubak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego; opiekun Elżbieta Wysocka.
 • Uczeń Sławomir Mika został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Techniki; opiekun Dariusz Gawroński.
 • Uczeń Sławomir Mika został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur"; opiekun Iwona Janocha.
 • Nauczyciel Dariusz Gawroński otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty.

 

1999

 • Rada Miejska w Łowiczu nadała szkole imię Jana Pawła II; ufundowany został sztandar szkoły z wizerunkiem Papieża.
 • 14 czerwca miała miejsce uroczysta Msza Święta na boisku szkolnym celebrowana przez Jana Pawła II. Szkoła stała się wówczas zakrystią papieską, a jedno z pomieszczeń (biblioteka szkolna) zostało przygotowane dla Papieża i Jego asysty.
 • 30 września odbyło się uroczyste otwarcie Izby Patrona z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke.

 

  2000

 • Szkoła została zakwalifikowana do realizacji "Pilotażowego programu Domino” (termin realizacji zadań 2001-2003).
 • Za budynkiem szkoły odsłonięto i poświęcono głaz upamiętniający miejsce Mszy Świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II.
 • Odbył się pierwszy wyjazd integracyjny nauczycieli i ich rodzin do Ciechocinka.
 • Uczeń Rafał Schilling został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”; opiekun Anna Kowalczyk.

 

2001

 • Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Powstało Gimnazjum nr 4.
 • W szkole odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa „Edukacja środowiskowa – programy, metody, efekty", będąca efektem prowadzonej w szkole innowacji ekologicznej.
 • Uczeń Michał Janocha został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”; opiekun Iwona Janocha.
 • W ramach programu "Domino" zostało urządzone laboratorium językowe oraz zakupiono mikroskopowy zestaw do telewizji kolorowej i meble do kącików relaksacyjnych.
 • Powstała pierwsza strona internetowa szkoły, zaprojektowana przez Annę Kowalczyk i Dariusza Gawrońskiego.

 

2002

 • Szkoła otrzymała pracownię internetową w ramach programu „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”.
 • Dyrektor Maria Wojtylak oraz nauczycielki Aleksandra Mika i Marta Szram uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji w Wilnie na temat "Szkoła równych szans".
 • W ramach programu „Domino” wyposażono gabinety: rehabilitacyjny i terapeutyczno-logopedyczny.
 • Dzięki wsparciu Ministra Sportu Mieczysława Nowickiego do użytku został oddany nowy obiekt sportowy, składający się z boiska do piłki nożnej, bieżni, dwóch kortów tenisowych, boiska do piłki ręcznej i siatkowej.
 • Szkoła otrzymała Certyfikat Dobroczynności z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” za zorganizowanie balu charytatywnego, z którego dochód przeznaczono na leczenie ucznia szkoły.
 • Uczeń Maciej Wysocki zdobył srebrny medal w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej oraz brązowy medal w Ogólnopolskim Konkursie „Śpiewamy Kolędy”; opiekun Agnieszka Łazińska.

 

2003

 • Rada Miejska w Łowiczu nadała Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 4 imię Jana Pawła II.
 • Odbyła się uroczystość 10-lecia szkoły z udziałem Ministra Rolnictwa Wojciecha Olejniczaka.
 • Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego powstało boisko do piłki plażowej.
 • Odbył się wyjazd integracyjny pracowników i nauczycieli szkoły z rodzinami do Krakowa z okazji 10-lecia szkoły.
 • Uczeń Michał Janocha otrzymał tytuł finalisty Międzynarodowych Mistrzostw w grach matematycznych i logicznych.
 • Szkoła była organizatorem Miejskiej Choinki na Starym Rynku w Łowiczu.
 • Dyrektor Maria Wojtylak otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

2004

 • Wdrożono innowacje pedagogiczne:

     „Klasa promująca zdrowie”- dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej, autorstwa Agnieszki Tybury i Marty Szram,

  „Edukacja przez sztukę" – dla uczniów gimnazjum, autorstwa Agnieszki Łazińskiej oraz „Innowacja poszerzająca edukację prozdrowotną i proekologiczną” – dla uczniów gimnazjum, autorstwa Beaty Kapusty.

 • Przedstawiciele szkoły odwiedzili Pałac Prezydencki i spotkali się z Pierwszą Damą Jolantą Kwaśniewską, na której ręce przekazali łowicką wycinankę.
 • Uczennica Rozalia Dąbrowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki; opiekun Stanisława Kacperska.
 • Uczennica Marta Plichta zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim Rodziny Szkół im. Jana Pawła II „Nieśmy w sobie pokój”; opiekun Agnieszka Łazińska.
 • Uczniowie szkoły podstawowej wygrali Mistrzostwa Województwa Łódzkiego  w Minikoszykówce Chłopców; opiekun Zbigniew Łaziński.

 

2005

 • Wdrożono innowacje pedagogiczne:

      „Praktyczne zastosowanie informatyki” – dla klas I-III gimnazjum, autor Dariusz Gawroński, „Przygoda z komputerem” – dla klas I-III szkoły podstawowej, autorzy Aleksandra Mika i Anna Kowalczyk.

 • W miejscu upamiętniającym pobyt Ojca Świętego odbyła się Msza Święta po śmierci Jana Pawła II celebrowana przez Pierwszego Biskupa Łowickiego Alojzego Orszulika.
 • Uczeń Maciej Wysocki został laureatem dwóch Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Matematyki i Historii; opiekun Stanisława Kacperska i Bożena Felczyńska-Pieklak.
 • Dyrektor Maria Wojtylak otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
 • Odbyło się szkolenie dla nauczycieli w Karwii na Pomorzu i wymiana doświadczeń
  z kadrą pedagogiczną tamtejszej szkoły integracyjnej.

 

2006

 • Wyposażono gabinet logopedyczny, bibliotekę szkolną, pracownię biologiczno – chemiczną, komputerową i gabinet terapii pedagogicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy sfinansowane ze środków unijnych.
 • Rozpoczęto projekt badawczy AWF w Warszawie "Wychowanie fizyczne w gimnazjum jako forma wdrażania uczniów do samodzielności", realizowany przez Stefana Staszewskiego.
 • Nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej na Jasnej Górze w intencji beatyfikacji Ojca Świętego.
 • Uczniowie Michał Janocha, Rafał Schilling i Bartosz Schilling zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki; opiekun Iwona Janocha.
 • Uczeń Łukasz Gać został finalistą Powiatowego Konkursu Biologicznego; opiekun Beata Kapusta.
 • Uczennica Katarzyna Więcław została laureatką I stopnia Ogólnopolskiego Matematycznego Konkursu Oxford; opiekun Iwona Janocha; oraz Konkursu Czytelniczego „Przeżyjmy przygodę z Panem Samochodzikiem”; opiekun Anetta Grabowska.

 

2007

 • Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi: aktorem Jerzym Zelnikiem i pisarzami Joanną Papuzińską i Grzegorzem Kasdepke.
 • Kontynuowano realizację programów unijnych i pozyskiwanie pomocy i sprzętów dydaktycznych.
 • Uczennica Joanna Kuśmirek została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii; opiekun Beata Kapusta.
 • Nauczyciel Dariusz Gawroński otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

2008

 • Rozpoczęto realizację unijnego projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
 • Utworzono drugą pracownię komputerową, sfinansowaną z funduszy unijnych.
 • Szkoła otrzymała środki dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny dla uczniów z uszkodzonym narządem wzroku i słuchu, zakupione ze środków unijnych.
 • Wdrożono innowacje pedagogiczne: „Uczymy się grać w tenisa” dla uczniów klas IV-VI, autor Zbigniew Łaziński oraz „Zabawa z komputerem” dla uczniów klas I –III; autor Aleksandra Mika.

                  

2009

 • Rozpoczęto realizację projektu „Podziękuj Ojcu Świętemu…” z okazji 10. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Łowiczu; odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Alojzego Orszulika, Łódzkiego wicekuratora oświaty Konrada Czyżyńskiego, przedstawicieli władz miasta i powiatu.
 • Odbyła się uroczysta Msza Święta na boisku szkolnym w 10. rocznicę wizyty Ojca Świętego w Łowiczu.
 • Wdrożono innowacje pedagogiczne: „Przygoda z muzyką” w klasach I-III szkoły podstawowej, autor Marta Szram, „Sport to zdrowie” w klasach I-III szkoły podstawowej, autor Monika Przytulska, „Język angielski jako podstawowy środek komunikacji na świecie” w lasach I-III gimnazjum; autor Przemysław Radziszewski.
 • Uczennica Julia Stępniewska zdobyła pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym „W hołdzie Chełmońskiemu” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
 • Uczeń Łukasz Łaziński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii; opiekun Renata Wójcik.

 

2010

 • W holu szkoły odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej pobyt Papieża – Polaka.
 • Uczennica Marta Wolska zajęła pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym „Z dziobakiem naukowcem do Londynu”; opiekun Beata Kapusta i Renata Wójcik
 • Wyjazd pracowników i nauczycieli szkoły z rodzinami do Włoch. Wizyta w Watykanie, odwiedzenie grobu Ojca Świętego w bazylice św. Piotra.
 • Uczennica Marta Kucharska zwyciężyła w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Fascynująca podróż do krainy Aslana”; opiekun Aleksandra Kłosińska.
 • Nauczycielka Marta Szram otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.

 

2011

 • Sędzia Anna Maria Wesołowska wystąpiła w szkole z wykładem „Jak żyć bezpiecznie”.
 • Odbył się uroczysty apel poświęcony beatyfikacji Jana Pawła II.
 • Dzięki poparciu burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego przeprowadzana została termomodernizacja szkoły, a w następnych latach kolejne remonty szkoły.
 • Uczeń Jarosław Golis został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii; opiekun Beata Kapusta.
 • Uczennica Dominika Sapińska zwyciężyła w VII Powiatowym Konkursie Czytelniczym pod hasłem „Świat optymizmu w powieściach Kornela Makuszyńskiego”; opiekun Aleksandra Kłosińska.
 • Nauczycielka Beata Kapusta otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.
 • Dyrektor Maria Wojtylak została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
 • Nauczycielka Anna Kowalczyk otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

2012

 • Wdrożony został projekt unijny „Tęczowe lekcje” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej; koordynator Agnieszka Gajda.
 • Szkoła otrzymała pomoce w ramach ministerialnego projektu „Radosna szkoła. Pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole”.
 • Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, która jest kontynuowana w następnych latach; koordynator Dorota Szalewicz.
 • Nauczycielka Anna Kowalczyk otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.
 • Nauczycielka Aleksandra Mika otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • Nauczyciel Dariusz Gawroński został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

2013

 • Naukę w gimnazjum rozpoczęło 20. chłopców w oddziale sportowym
  o profilu piłka nożna; Dawid Ługowski został trenerem pierwszej klasy sportowej.
 • Szkoła wzięła udział w projekcie „Wędrowny Lektor” we współpracy z Ambasadą Francji; koordynator Małgorzata Wiśniewska.
 • Szkoła uczestniczyła w programie „Tenis 10”, przygotowanym przez International Tenis Federation; koordynator Zbigniew Łaziński.
 • Uczniowie szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie Kolory Świata”, organizowanej przez UNICEF; koordynator Agnieszka Mucha.
 • Utworzony został pierwszy w mieście gabinet integracji sensorycznej; opiekun Rafał Gajda.
 • Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" i otrzymała tytuł „Bezpieczna szkoła”; koordynator Marta Stefańska.
 • Zorganizowany został jubileusz 20-lecia istnienia szkoły - „Każdy dzień jest wyzwaniem”.
 • Uczennica Paulina Golis została finalistką II Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego w kategorii szkół podstawowych; opiekun Aleksandra Kłosińska.
 • Uczennica Paulina Grzyb zajęła III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach dla Niepełnosprawnych.
 • Uczniowie Gimnazjum nr 4 zdobyli tytuł wicemistrza województwa w Orlikowej Lidze Mistrzów Rugby Tag; opiekun Zbigniew Łaziński.
 • Wdrożono innowacje pedagogiczne: „Żyj tenisowo – graj kolorowo” w klasach I-III szkoły podstawowej, autor Zbigniew Łaziński, „W matematycznej sieci” w klasach IV-VI , autor Wojciech Sobolewski, „Matematyka poprzez grę i zabawę” w klasach IV-VI , autor Emil Białas i „Matematyczny świat” w klasach I-III gimnazjum; autor Iwona Janocha.

 

2014

 • Nauczycielka Małgorzata Wiśniewska nawiązała współpracę ze szkołą we Francji. Uczniowie wyjechali do Montoire sur le Loir, gdzie realizowali projekt „Zamki nad Loarą”.
 • W ramach rewizyty szkołę odwiedzili uczniowie z Francji, którzy realizowali projekt „Kolory Polski”.
 • Odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 15. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łowiczu. Mszy towarzyszył koncert Orkiestry Symfonicznej „Sonus” pod batutą absolwenta szkoły Michała Janochy.
 • W ramach podsumowania obchodów 20-lecia szkoły uczniowie uczestniczyli w wycieczce "Śladami Jana Pawła II"; opiekun Dorota Szalewicz.
 • Uczniowie szkoły wzięli udział w projekcie „Łódzkie bardziej francuskie”; opiekun Małgorzata Wiśniewska.
 • Uczeń Dominik Odolczyk zajął III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach  Zawodów Integracyjnych.
 • Zrealizowano pierwszy projekt świetlicy szkolnej poświęcony Patronowi szkoły "O dziewczynce, której Papież przywrócił nadzieję"; opiekunowie: Izabela Anyszka, Marzena Kosiacka i Barbara Wojda.

 

2015

 • Szkoła otrzymała środki z Fundacji Rodziny Krakowiaków „Bonum Initium” na zakup specjalistycznego sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.
 • Zaprojektowano i utworzono ekopracownię „Moja Ekologiczna Planeta”, współfinansowaną ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; koordynatorzy: Agnieszka Mucha, Beata Kapusta, Ewa Stępniewska, Marta Stefańska i Renata Wójcik.
 • W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał plac zabaw i siłownia plenerowa przy boisku szkolnym; pomysłodawca absolwent szkoły Krystian Cipiński.
 • Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, koordynator Emil Białas.
 • W szkole jest realizowany program rządowy „Książki naszych marzeń”; koordynator Ewa Stępniewska.
 • Szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii  Edukacyjnej „Mali uczniowie idą do szkoły”, organizowanej pod patronatem UNICEF; opiekun Agnieszka Mucha.
 • Wdrożono innowację pedagogiczną „Nie taki język straszny” dla uczniów gimnazjum; autor Ewelina Szczepanik.
 • Szkoła zajęła I miejsce w Powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców; opiekun Zbigniew Łaziński.
 • Uczennica Julia Gajda zajęła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsze pejzaże Francji”; opiekun Małgorzata Wiśniewska.
 • Uczennice Michalina Stefańska, Natalia Siekiera, Anna Szczęsna zajęły II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Kobiety baroku”,organizowanym przez Muzeum Króla Jana III w Wilanowie i miesięcznik „Mówią Wieki”; opiekun Piotr Wysocki.
 • Dyrektor szkoły Maria Wojtylak otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
 • Nauczycielka Anna Kaczyńska otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.

 

2016

 • W hali OSiR odbyło się „Muzealne (i)granie” – zajęcia edukacyjne oraz charytatywny mecz piłki siatkowej z udziałem siatkarza Piotra Gruszki, zorganizowane we współpracy szkoły z oddziałem Muzeum Narodowego w Nieborowie i Muzeum w Łowiczu; koordynatorzy - rodzice: Monika Antczak i Romuald Kłosiński.
 • Szkoła wzięła udział w obchodach 880-lecia miasta Łowicza;
  I miejsce uczniów gimnazjum w Konkursie Historycznym "880-lecie Łowicza. Od przeszłości do teraźniejszości"; opiekun Piotr Wysocki.
 • Realizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; koordynator Ewa Stępniewska.
 • Zakończona została modernizacja kompleksu sportowego w ramach Budżetu Obywatelskiego; pomysłodawca absolwent szkoły Krystian Cipiński.
 • Zorganizowano akcję charytatywną „Uratuj Kubusia! Nie kupuj kwiatów. Kup kartkę” jako pomoc na leczenie niepełnosprawnego ucznia; koordynator Samorząd Uczniowski.
 • Szkoła wzięła udział w projekcie „Przywróćmy dzieciom Uśmiech”, polegającym na zbiórce makulatury i środków na rzecz rodzinnych domów dziecka; koordynator Dorota Szalewicz.
 • Uczeń Michał Golis został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”; opiekun Piotr Wysocki.
 • Nauczycielka Ewa Stępniewska otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.
 • Nauczycielka Joanna Czajka została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

2017

 • W szkole został wprowadzony e–dziennik.
 • Wdrożono innowacje pedagogiczne: „Piłka jest okrągła a bramki są dwie” dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, autor Paweł Kutkowski, „Bajka, książka i film jako źródło wiedzy, inspiracji i motywacji do nauki języka angielskiego” dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, autor Tomasz Wojciechowski, „Francja bliżej nas” dla uczniów klasy VI, autor Małgorzata Wiśniewska, „Patriotyzm współcześnie” dla uczniów klas VII – VIII, autor Piotr Wysocki.
 • Uczniowie szkoły uczestniczyli w projekcie „Muzeum na kółkach”, mającym upowszechniać wiedzę o żydowskich mieszkańcach Polski; opiekunowie Ewa Stępniewska i Piotr Wysocki.
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej został wyposażony w ramach dotacji celowej z budżetu państwa; projekt rządowy.
 • Szkoła przystąpiła do Programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą "Szkolny Klub Sportowy"; koordynator Zbigniew Łaziński.
 • Uczennica Maja Płacheta zajęła I miejsce w konkursie plastycznym „Polski Parlament i Unia Europejska okiem Młodego Obywatela”, zorganizowanym przez Biuro Senatorskie Senatora RP Przemysława Błaszczyka; opiekun Agnieszka Łazińska.
 • Uczennica Agata Kłosińska zajęła pierwsze miejsce w XII Powiatowym Konkursie Czytelniczym; opiekun Aleksandra Kłosińska.
 • Uczniowie klas sportowych zajęli III miejsce w Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej; opiekun Paweł Kutkowski.

 

2018

 • Szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Aktywna tablica”.
 • Absolwentka szkoły Karolina Czubak zaprojektowała logo szkoły.
 • Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie i uzyskała tytuł „Szkoła Młodych Patriotów”; opiekun Piotr Wysocki.
 • Uczennica Izabela Andrzejczyk została laureatką w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki; opiekun Grzegorz Janocha.
 • Uczennica Agata Kłosińska zdobyła tytuł najlepszego ekologa, zajmując pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologiczno – Matematycznym; opiekunowie: Beata Kapusta i Emil Białas.
 • Uczennica Monika Czajka otrzymała wyróżnienie w XXXIV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej; opiekun Piotr Wysocki.
 • W ramach Budżetu Obywatelskiego przyjęty został program "Poprawa Bezpieczeństwa przy szkole nr 7"; pomysłodawca rodzic Piotr Nastarowicz.
 • Zgłoszono do realizacji projekt unijny "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych"; koordynator Agnieszka Gajda.
 • Z okazji Jubileuszu 25-lecia szkoły odbyła się realizacja projektów klasowych poświęconych Ojcu Świętemu.
 • Zakończono innowację pedagogiczną dla uczniów klas VI – „Francja bliżej nas”; opiekun Małgorzata Wiśniewska.
 • Szkoła została zakwalifikowana do realizacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”; opiekun Zbigniew Łaziński.
 • Uczniowie szkoły bili rekord w śpiewaniu Hymnu Państwowego z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Ksiądz Biskup Wojciech Osial odwiedził szkołę w ramach wizytacji Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.
 • Uczniowie klas ósmych biorący udział w innowacji pedagogicznej „Patriotyzm Współcześnie” zorganizowali dla mieszkańców Łowicza inscenizację Nocy Listopadowej; opiekun Piotr Wysocki.
 • Uczniowie: Gabriela Stasiak, Kacper Pęśko i Adam Szczęsny zajęli pierwsze miejsce w miejskim konkursie z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę „Od odzyskania Niepodległości do teraźniejszości”; opiekun Piotr Wysocki.

 

2019

 • Uczennica Agata Kłosińska została laureatką w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego; opiekun Aleksandra Kłosińska.
 • Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w rowerowym projekcie edukacyjnym „Ètoile-cyclo 2019 USEP 41” we Francji w partnerskim mieście Łowicza – Montoire sur Le Loir; opiekun Małgorzata Wiśniewska.
 • Szkoła otrzymała nowy sztandar w 20. rocznicę wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu.
 • Uczennice: Marta Szczęsna i Martyna Wróbel zostały laureatkami I stopnia X edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Muzeum Katyńskim; opiekun Piotr Wysocki.
 • Klasy sportowe o profilu piłki nożnej zakończyły edukację w Gimnazjum nr 4 w Łowiczu.
 • Uczennica Agata Kłosińska otrzymała nagrodę Dyrektora Muzeum w Łowiczu w konkursie „Chełmońskie inspiracje – w 170. rocznicę urodzin artysty”; opiekun Agnieszka Łazińska.
 • Uczniowie (chłopcy klasy VI c i V b) zajęli I miejsce w eliminacjach powiatowych Pucharu Tymbarku i awansowali do finału krajowego; opiekun Zbigniew Łaziński.
 • Nauczyciele i absolwenci przygotowali II inscenizację Nocy Listopadowej dla mieszkańców Łowicza; opiekun Piotr Wysocki.

 

2020

 • W szkole wprowadzono naukę zdalną z powodu pandemii COVID-19.
 • Organ prowadzący przekazał szkole w ramach projektu Zdalna Szkoła cztery laptopy z mobilnym dostępem do internetu; koordynator Rafał Gajda.
 • W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły realizowano szkolne konkursy: „Ojcze Święty, pamiętamy!”, „Wspominamy Świętego Jana Pawła II”, inne; opiekun Ewa Skierska.
 • Organ prowadzący przekazał szkole w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” sześć laptopów z mobilnym dostępem do internetu; koordynator Rafał Gajda.
 • Zakończono projekt unijny „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych” doposażono szkołę w dwie pracownie komputerowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne; koordynator Agnieszka Gajda.
 • Zakończono innowację pedagogiczną „Zobaczyć, zbadać, zrozumieć – nauczanie przez eksperymentowanie; opiekunowie Beata Kapusta, Renata Wójcik.
 • Zakończono innowację pedagogiczną dla uczniów klasy VI „ Viva La France”; opiekun Małgorzata Wiśniewska.
 • Utworzono platformę edukacyjną MS Teams 2020.
 • Uczniowie szkoły wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”; opiekun Ewa Stępniewska.
 • Uczeń Arkadiusz Waracki został laureatem ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”; opiekun Agnieszka Łazińska.
 • Uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji „Szkoła do hymnu”; opiekun Agnieszka Bartochowska.
 • Nauczyciele i absolwenci przygotowali III inscenizację Nocy Listopadowej dla mieszkańców Łowicza; opiekun Piotr Wysocki.
 • Szkole przyznano nagrodę pieniężną za udział w konkursie „Książka mówi”; opiekun Ewa Stępniewska.
 • Zebrano artykuły i zabawki dla chorych dzieci w ramach akcji Szlachetna Paczka; opiekun Dorota Szalewicz.
 • Szkolny Klub Bibliofil nagrał I audiobook „Dziewczynka z zapałkami”; opiekun Ewa Stępniewska.

 

 2021

 • Ukazała się książka autorstwa Piotra Wysockiego, „Rosjanie w miastach w guberni warszawskiej w latach 1864-1915.
 • Aleksander Rutkowski, uczeń klasy III b, napisał swoją pierwszą książkę „Mały Urwis. Kataklizm”. Publikacja została wydana przez wydawnictwo Kurza Stopka.
 • Szkołę włączono do usługi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej; koordynator Dariusz Gawroński.
 • Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programowania”; koordynatorzy: Agnieszka Gajda, Marta Szram.
 • Cała społeczność szkolna pożegnała śp. Piotra Wysockiego nauczyciela, wychowawcę, przyjaciela.
 • Utworzono w szkole stanowisko wicedyrektora. Objął je Zbigniew Łaziński na okres kadencji dyrektora Marii Wojtylak, tj. do 31 sierpnia 2023 r.
 • Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w uroczystości nadania imienia Artura Zawiszy Czarnego parkowi w Sobocie – wystawiono inscenizację poetycko literacką - w wykonaniu uczniów klas ósmych; opiekunowie: Aleksandra Kłosińska, Ewa Stępniewska, Agnieszka Łazińska.
 • Prezentowano program artystyczny podczas uroczystości patriotycznej w Łowiczu związanej z rocznicą wybuchu postania listopadowego oraz rocznicą śmierci Artura Zawiszy Czarnego; organizatorzy: UM, PTTK, SP7 Łowicz.
 • W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiono nowoczesny sprzęt.

 

2022

 • Zebrano dary dla mieszkańców Odessy i Lwowa oraz uchodźców z Ukrainy przebywających w Łowiczu.
 • Uczeń Andrzej Szczepanik został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego; opiekun Beata Kapusta.
 • Uczeń Wiktor Kazimierski został srebrnym medalistą Finału Ogólnopolskiego Czwartków Lekkoatletycznych i rekordzistą powiatu łowickiego w skoku wzwyż i skoku w dal.
 • Uczeń Andrzej Szczepanik został Wicemistrzem Matematyki Powiatu Łowickiego; opiekun Iwona Janocha.
 • Uczeń Konstanty Bieguszewski zdobył III miejsce w konkursie „Z Dziobakiem Naukowcem do Wiednia”; opiekunowie: Beata Kapusta, Renata Wójcik.
 • Uczniowie zdobyli mistrzostwo powiatu łowickiego w koszykówce i zajęli III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej; opiekunowie: Zbigniew Łaziński, Stefan Staszewski.
 • Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w Kampanii „Mistrzowie klimatu Cartoon Network”; koordynatorzy: Marta Szram, Agnieszka Gajda.
 • Przyjęto do szkoły uczniów z Ukrainy.
 • Szkoła przystąpiła do konkursu "Nasza ekologiczna pracownia" i otrzymała dotację w wysokości 60 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; koordynatorzy: Monika Przytulska, Magdalena Skoneczna.
 • Wdrożono innowacje pedagogiczne dla uczniów klas I "Klucz do kodowania", autorstwa Agnieszki Gajdy i Marty Szram oraz kl. II "Eko-odkrywca"; autor Magdalena Skoneczna.
 • Kontynuowanie Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki SKS; opiekun Zbigniew Łaziński.
 • Uczniowie Alicja Cieślak i Olivier Krześlak z klasy IIb zajęli II miejsce w eliminacjach powiatowych Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie; opiekun Anna Kowalczyk.
 • Dziewczęta z klas IV - VI zajęły III miejsce, a chłopcy z klas V - VI zajęli IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w sztafetach pływackich; opiekun Zbigniew Łaziński.
 • Uczniowie klas IV - VI wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie dla Polski"; opiekun Renata Hymka.
 • W Powiatowych Biegach Przełajowych sztafeta uczennic z klas VIII zajęły  II miejsce, natomiast uczennice z klas VI wywalczyły III miejsce; opiekun Stefan Staszewski.
 • Zakończenie generalnego remontu boiska wielofunkcyjnego z budżetu miasta Łowicza.
 • Zdobycie Mistrzostwa Łowicza przez dziewczęta klas VIII i II miejsca chłopców klas VIII w Miejskich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w unihokeju; opiekun Stefan Staszewski.
 • Uczennice klas VI wicemistrzami Łowicza w piłkę ręczną; opiekunowie Zbigniew Łaziński i Stefan Staszewski.
 • Uczczenie pamięci bohatera powstania listopadowego Artura Zawiszy przez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przed pomnikiem w Al. Sienkiewicza; opiekun Agnieszka Łazińska.
 • Włączenie się społeczności szkolnej w zbiórkę dla "Mocarzy" koordynowanej przez restaurację "Jagódka Obiady Domowe"; opiekun Renata Hymka.
 • Uczennice szkoły z klas V - VI zajęły II miejsce w powiecie łowickim w Igrzyskach Dzieci w unihokeju; opiekun Stefan Staszewski.
 • Charytatywny kiermasz kartek i bombek dla Oskara; koordynator Agnieszka Łazińska.
 • Uczniowie klas V - VI wywalczyły puchar za III miejsce w siatkówce w Igrzyskach Dzieci; opiekunowie Zbigniew Łaziński i Stefan Staszewski.
 • Dziewczęta z klas VI zdobyły mistrzostwo Łowicza, a chłopcy z klas VI wicemistrzostwo w Miejskich Igrzyskach w unihokeju; opiekunowie Zbigniew Łaziński i Stefan Staszewski.

 

2023

 • Udział uczniów szkoły w akcji „Łowicki Miś Ratownik dla Ofiar Trzęsienia Ziemi w Turcji”; koordynator Dorota Szalewicz.
 • Organizacja kolejnej akcji charytatywnej dla Oskara w celu dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu; opiekun Patrycja Gąsecka-Frankowska.
 • Sukcesy krajowe i międzynarodowe uczennicy klasy VIa Gabrieli Pilichty w łyżwiarstwie synchronicznym w MUKS Łódź.
 • Uczeń Franciszek Plichta zdobył tytuł wicemistrza w II Powiatowym Konkursie Matematycznym oraz został finalistą w Wojewódzkim Konkursie z Matematyki; opiekun Iwona Janocha.
 • Uczennica Kaja Milcarz została finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Biologii; opiekun Beata Kapusta.
 • Szkolne Koło Teatralne wystawiło „Balladynę” Juliusza Słowackiego; opiekunowie: Anna Kutkowska i Joanna Pietrucha.
 • Uczniowie klas pierwszych realizowali projekt edukacyjny „Z – jak Ziemia”; opiekunowie: Agnieszka Gajda, Marta Szram, Aleksandra Mika.
 • Uczniowie klas I – VIII uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Zainwestuj w Naszą Planetę”; opiekunowie: Monika Przytulska, Monika Radziszewska, Magdalena Skoneczna.
 • Upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim poprzez udział szkoły w społeczno-edukacyjnej akcji Żonkile"; opiekun Ewa Stępniewska.
 • Uczeń Franciszek Plichta zajął III miejsce w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie „Młody, świadomy obywatel”; opiekun Izabela Anyszka.
 • Z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego uczniowie klas VIII obejrzeli wystawę multimedialną Muzeum Historii Polski w Warszawie; opiekun Agnieszka Bartochowska.
 • Dziewczęta z klas IV - VI zajęły II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym; opiekun Stafan Staszewski.
 • Dziewczęta z klas VII - VIII zajęły III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej; opiekun Stafan Staszewski.
 • Dzień Dziecka, inaugurujący jubileusz 30-lecia szkoły; koordynatorzy: Rada Rodziców - Sylwia Cybulska-Krześlak, Wioletta Waracka i pedagog szkolny Renata Hymka.
 • Podsumowano realizację zajęć prowadzonych w ramach programu Laboratoria Przyszłości; koordynator Agnieszka Łazińska.
 • Udział szkoły w akcji pomagania #dlaanetychallenge - nauczycielki szkoły podstawowej w Błędowie; koordynatorzy wychowawcy klas i Rada Rodziców.
 • Po 30. latach pracę w szkole zakończyła dyrektor Maria Wojtylak, nauczycielki Izabela Anyszka i Aleksandra Mika oraz główny księgowy Małgorzata Sałuda.
 • Z dniem 1 września stanowisko dyrektora szkoły objęła Marta Szram.
 • Uczestnictwo uczniów szkoły w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej; opiekunowie: Aleksandra Kłosińska, Ewa Stępniewska, Ewelina Szczepanik.
 • Wdrożono innowacje pedagogiczne:

- w klasie Ia „Jesteśmy częścią przyrody”; autor Monika Przytulska,

- w klasie Ib „Odkrywamy tajemnice przyrody”; autor Agnieszka Tybura,

- w klasie Ic „Dookoła świata – podróże po kontynentach”; autor Agnieszka Olkiewicz,

- w klasach VI innowacja pedagogiczna z języka polskiego „Słowo w obrazie”; autor Ewelina Szczepanik,

- w klasach VII innowacja pedagogiczna z języka francuskiego „Wykorzystanie gier w nauce języka francuskiego"; autor Małgorzata Wiśniewska.

 • Zrealizowano projekt „Kwiecista Siódemka” z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2023; koordynator Zbigniew Łaziński.
Data dodania: 2018-05-25 12:34:01
Data edycji: 2024-01-12 19:05:21
Ilość wyświetleń: 8104

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej