Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Informacja dla rodziców 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych/przyjętych z urzędu w postępowaniu uzupełniającym do klas I w roku szkolnym 2019/2020 uprzejmie zapraszamy do sekretariatu szkoły celem podpisania oświadczenia woli o podjęciu nauki przez dziecka w naszej szkole, w dniach:

28 maja 2018 r. w godz. 8.00-15.00,

29 maja 2018 r. w godz. 8.00-15.00.

 

Informacja dla rodziców

 Rodziców dzieci zakwalifikowanych/przyjętych z urzędu do klas I w roku szkolnym 2019/2020 uprzejmie zapraszamy do sekretariatu szkoły celem podpisania oświadczenia woli o podjęciu nauki przez dziecka w naszej szkole, w dniach:

11 kwietnia 2018 r. w godz. 8.00-15.00,

12 kwietnia 2018 r. w godz. 8.00-15.00.

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 34 / 2019

Burmistrza Miasta Łowicza

z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Miasto Łowicz jest organem prowadzącym

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę      w postępowaniu rekrutacyjnym.

  

1 marca 2019 r.

    – 29 marca 2019 r.

      

 6 maja 2019 r.
     – 17 maja 2019 r.

 

2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 
5 – 9 kwietnia 2019 r.
do godz. 13.00

 

  20 maja 2019 r.

– 24 maja 2019 r.
do godz. 13.00

 

3.

Podanie do publicznej

wiadomości przez Komisję

Rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

10 kwietnia 2019 r.

o godz. 15.00

 

27 maja 2019 r.

o godz. 15.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli podjęcia nauki poprzez

pisemne oświadczenie o wyborze tej szkoły.

  

   11 kwietnia 2019 r.
– 12 kwietnia 2019 r.
w godz. 8.00 - 15.00

 

28 maja 2019 r.

   –  29 maja 2019 r.
  w godz. 8.00 - 15.00

 

5.

Podanie do publicznej

wiadomości przez Komisję

Rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

15 kwietnia 2019 r.

w godz. 13.00 - 15.00

 

3 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

 

Data dodania: 2018-05-25 12:36:14
Data edycji: 2019-05-27 09:40:38
Ilość wyświetleń: 568

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button